Pasuje do przeglądarek użytkowników podczas walidacji